Termeni și condiții

Termenii și condițiile de afaceri ale companiei de internet AMPUL SYSTEM s.r.o., ID nr.: 048 87 557, CIF: CZ04887557, cu sediul social în Čsl. armády 641/40, Šumperk, 787 01, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Regional din Ostrava, Secțiunea C, Insert 65494 (denumită în continuare "AMPUL", "Vânzătorul" sau "AMPUL SYSTEM s.r.o.").


I. Dispoziții generale

1. Acești Termeni și condiții (denumiți în continuare "Termeni și condiții") au fost elaborați în conformitate cu prevederile Legii nr. 89/2012, Codul civil, cu modificările ulterioare (denumită în continuare "CC") și ale Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare (denumită în continuare "Legea"), precum și cu alte reglementări legale în vigoare.

2. Un client al magazinului online AMPUL este fie: i) un consumator în sensul Secțiunii 2(1)(a) din Lege (denumit în continuare "consumator"), ii) o persoană alta decât un consumator (aceste două tipuri de clienți sunt denumite în continuare "cumpărător").

3. Acești Termeni și condiții reglementează, în conformitate cu dispozițiile articolului 1751 alineatul (1) din CC, drepturile și obligațiile reciproce care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de cumpărare încheiat între vânzător și cumpărător prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe site-ul ampul.eu.

4. Prin încheierea Contractului de achiziție, Cumpărătorul este de acord cu acești Termeni și condiții și cu Procedura de reclamații, care face parte integrantă din acești Termeni și condiții, și confirmă că le cunoaște în mod corespunzător. Cumpărătorul trebuie să fie informat în mod suficient cu privire la prezenții Termeni și condiții și la Procedura de soluționare a reclamațiilor și trebuie să aibă posibilitatea de a se familiariza cu acestea înainte de încheierea Contractului de achiziție.

5. Dispozițiile care se abat de la acești termeni și condiții pot fi convenite în contractul de achiziție. Dispozițiile divergente din contractul de achiziție prevalează asupra dispozițiilor din prezentele condiții generale.

6. Vânzătorul acționează în cadrul domeniului său de activitate atunci când încheie și execută contractul de achiziție. Vânzătorul este un întreprinzător care, direct sau prin intermediul altor întreprinzători, furnizează bunuri sau servicii cumpărătorului.

7. Vânzătorul poate modifica sau completa formularea acestor Termeni și condiții. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.


II. Contract de achiziție

1. Oferta de a încheia un contract de vânzare-cumpărare (oferta) reprezintă plasarea de către vânzător a bunurilor oferite pe site-ul web. Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de Vânzător Cumpărătorului prin poștă electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului. Contractul rezultat poate fi modificat sau reziliat numai prin acordul părților sau pe baza unor motive legale. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula, inter alia, comanda sau o parte a acesteia în cazul în care: i) bunurile nu mai sunt fabricate, ii) bunurile nu mai sunt livrate, iii) prețul furnizorului bunurilor s-a modificat semnificativ sau iv) bunurile afișează un preț vădit eronat pe site-ul web al vânzătorului. În cazul în care cumpărătorul a plătit deja o parte sau întregul preț de achiziție, această sumă va fi rambursată.

2. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă. Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul "Trimite comanda".

3. Orice drepturi ale cumpărătorului nu pot fi exercitate pentru cadourile care sunt oferite complet gratuit. Aceste bunuri îndeplinesc condițiile unui contract de donație și sunt reglementate de legislația actuală și în vigoare privind contractele de donație. Contractul de cadouri este încheiat între vânzător și consumator cu condiția ca, în cazul în care consumatorul se retrage din contractul de cumpărare în termenul de 14 zile prevăzut la articolul 1829 alineatul (1) din CC, consumatorul să fie obligat să returneze vânzătorului cadourile oferite împreună cu bunurile achiziționate.

4. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda pentru bunurile marcate cu mențiunea "momentan indisponibil" în cazul în care bunurile nu mai pot fi livrate sau pot fi înlocuite cu un alt model sau dacă prețul acestora s-a modificat semnificativ, iar cumpărătorul nu acceptă acest lucru înainte de formarea efectivă a contractului de cumpărare. Vânzătorul informează cumpărătorul cu privire la această situație. În cazul în care comanda a fost plătită parțial sau integral, banii vor fi restituiți cumpărătorului.

5. În cazul în care Cumpărătorul selectează în Comandă o combinație de ridicare personală la magazinul Vânzătorului și plata în avans a prețului de achiziție (indiferent de metoda de plată), Vânzătorul are dreptul de a verifica identitatea Cumpărătorului în conformitate cu documentul de identitate la ridicarea bunurilor.

6. Prețurile bunurilor și serviciilor oferite prin intermediul magazinului online al vânzătorului sunt indicate pentru țările din Uniunea Europeană, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente.

7. În țările din afara Uniunii Europene, se pot aplica taxe suplimentare (TVA, CLO)
Pentru mai multe informații cu privire la aceste costuri, vă rugăm să contactați autoritățile
fiscale și vamale din țara dumneavoastră.

8. În cazul în care acest lucru este uzual în cursul activității comerciale sau dacă este prevăzut de reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - factură - către Cumpărător în ceea ce privește plățile efectuate în temeiul Contractului de achiziție. Vânzătorul este răspunzător pentru taxa pe valoarea adăugată. Vânzătorul emite un document fiscal - factură în conformitate cu condițiile stabilite în Legea nr. 235/2004 privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, în termen de 15 zile de la data livrării bunurilor și îl trimite cumpărătorului în format electronic, cu care cumpărătorul este de acord.

9. În cazul în care Vânzătorul nu a trimis Cumpărătorului un certificat de garanție, documentul fiscal trimis de Vânzător Cumpărătorului în conformitate cu punctul 8) de mai sus va servi drept certificat de garanție.


III. Drepturile care decurg din executarea defectuoasă

1. Drepturile și obligațiile privind drepturile de executare defectuoasă sunt reglementate de dispozițiile legale general obligatorii aplicabile, în special de secțiunile 1914-1925, 2099-2117 și 2161-2174 CC.

2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, vânzătorul este răspunzător de faptul că, la momentul preluării bunurilor de către cumpărător:
(a) are caracteristicile convenite între părți și, în absența unui acord, caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau la care se aștepta cumpărătorul, având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de aceștia,
(b) bunurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător sau pentru care sunt utilizate în mod obișnuit bunurile de acest tip,
(c) bunurile sunt conforme din punct de vedere al calității sau al manoperei cu eșantionul sau cu modelul convenit, dacă calitatea sau manopera a fost determinată prin referire la eșantionul sau la modelul convenit,
(d) bunurile au cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare și
(e) sunt conforme cu cerințele legii.

3. În cazul în care bunurile nu prezintă caracteristicile menționate mai sus, cumpărătorul poate, de asemenea, să ceară livrarea de bunuri noi fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este nerezonabil având în vedere natura defectului, dar dacă defectul se referă doar la o parte a bunurilor, cumpărătorul poate cere doar înlocuirea părții respective; dacă acest lucru nu este posibil, acesta poate rezilia contractul. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este disproporționat având în vedere natura defectului, în special dacă defectul poate fi remediat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul de a obține remedierea gratuită a defectului. De asemenea, cumpărătorul are dreptul la livrarea de bunuri noi sau la înlocuirea unei piese în cazul unui defect detașabil, dacă nu poate utiliza bunurile în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract.

4. În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul la livrarea de bunuri noi fără defecte, la înlocuirea unei piese sau la reparații, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. De asemenea, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în cazul în care vânzătorul nu este în măsură să livreze bunuri noi fără defecte, să înlocuiască o parte a bunurilor sau să repare bunurile, precum și în cazul în care vânzătorul nu remediază defectul într-un termen rezonabil sau în cazul în care remedierea defectului ar cauza dificultăți considerabile cumpărătorului.

5. Cu excepția cazului în care pentru fiecare bun în parte este specificată o perioadă mai lungă de timp, cumpărătorul are dreptul de a-și exercita dreptul la un defect care apare la bunurile de consum după cum urmează:
(a) pentru bunurile noi, în termen de douăzeci și patru de luni de la data primirii;
(b) pentru bunurile neambalate, în termen de douăzeci și patru de luni de la data primirii;
(c) pentru bunurile de înlocuire în conformitate cu secțiunea 2168 CC, în termen de douăzeci și una de luni de la data primirii; și pentru bunurile uzate în conformitate cu secțiunea 2168 CC, în termen de douăsprezece luni de la data primirii.
În cazul în care defectul apare în termen de șase luni de la recepție, bunurile sunt considerate ca fiind defecte la recepție.

6. Cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru bunuri individuale, vânzătorul oferă o garanție de calitate persoanei care cumpără în cadrul activității sale comerciale pentru o perioadă de douăzeci și patru de luni de la recepție pentru bunuri noi și neambalate, douăzeci și una de luni de la recepție pentru bunuri de înlocuire și douăsprezece luni pentru bunuri folosite.

7. În sensul articolului III alineatele (5) și (6). din prezenții Termeni și condiții, se consideră următoarele:
(a) se consideră mărfuri neambalate acele mărfuri care au fost doar despachetate sau care au un ambalaj deteriorat sau de înlocuire și care nu au fost utilizate, iar conținutul ambalajului este complet;
(b) se consideră mărfuri de ocazie acele mărfuri care pot fi testate sau utilizate pentru o perioadă scurtă de timp și care pot purta urme estetice ale unei astfel de utilizări, dar aceste urme nu afectează capacitatea de utilizare, iar mărfurile sunt pe deplin funcționale;
c) bunurile uzate sunt acele bunuri care au fost folosite și poartă urmele utilizării anterioare, dar care sunt complet funcționale, toate accesoriile necesare fiind întotdeauna incluse.
8.

9. Articolul III alineatul (2) din prezentele condiții nu se aplică: i) în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic, defectului pentru care s-a convenit prețul mai mic, ii) uzurii cauzate de o utilizare normală, iii) în cazul bunurilor second-hand, unui defect care corespunde nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător sau iv) în cazul în care acest lucru rezultă din natura bunurilor.

10. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate de Regulamentul privind reclamațiile vânzătorului.


IV. Dreptul de retragere din contract

În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare este încheiat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (magazin online), consumatorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, fără a indica vreun motiv, în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil.

2. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat la alineatul precedent, iar consumatorul trebuie să precizeze că se retrage din contract, indicând, în mod ideal, numărul comenzii, data achiziției și, dacă este cazul, numărul de cont pentru rambursare.

3. De asemenea, consumatorul poate utiliza formularul electronic pus la dispoziție de către vânzător, care este atașat la prezenții Termeni și condiții, pentru a se retrage din contractul de cumpărare. Consumatorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, printre altele, la adresa sediului social sau a sediului comercial al vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@ampul.eu.

4. În cazul în care consumatorul se retrage din contract în temeiul alineatelor precedente, vânzătorul va returna fondurile primite de la consumator (cu excepția sumei reprezentând costurile suplimentare de livrare a bunurilor suportate ca urmare a metodei de livrare a bunurilor aleasă de consumator, care este diferită de cea mai ieftină metodă de livrare standard a bunurilor oferită de vânzător) în termen de 14 zile de la retragerea consumatorului din contractul de cumpărare, în același mod în care vânzătorul le-a primit de la consumator, cu excepția cazului în care consumatorul specifică altfel. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de consumator la returnarea bunurilor de către consumator sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord cu acest lucru și să nu fie suportate costuri suplimentare de către consumator. În cazul în care consumatorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie fondurile primite de consumator înainte ca acesta să returneze bunurile vânzătorului sau să dovedească faptul că a trimis bunurile vânzătorului.

5. Cu toate acestea, dispoziția CC privind retragerea din contract în termen de 14 zile în conformitate cu articolul 1829 alineatul (1) din CC nu poate fi înțeleasă ca o posibilitate de a împrumuta bunurile cu titlu gratuit. În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere în termen de 14 zile de la primirea bunurilor în conformitate cu articolul 1829 alineatul (1) din CC, acesta trebuie, în termen de 14 zile de la retragere, să predea vânzătorului tot ceea ce a primit în temeiul contractului în cauză, inclusiv, de exemplu, cadouri. În cazul în care acest lucru nu mai este posibil (de exemplu, bunurile au fost distruse sau consumate între timp), consumatorul trebuie să ofere o compensație monetară în schimbul a ceea ce nu mai poate fi livrat. În cazul în care bunurile returnate sunt parțial deteriorate, vânzătorul poate pretinde daune-interese de la consumator și poate compensa creanța sa cu prețul de achiziție returnat și poate rambursa consumatorului prețul de achiziție redus în conformitate cu articolul 1833 CC.

6. Consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contract în conformitate cu articolul 1837 CC, în special în cazul contractelor:
(a) pentru prestarea de servicii, dacă acestea au fost efectuate cu consimțământul prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere și dacă vânzătorul a informat consumatorul înainte de încheierea contractului că, în acest caz, consumatorul nu are dreptul de a se retrage din contract,
(b) pentru furnizarea de bunuri sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința vânzătorului și care pot apărea în timpul perioadei de retragere,
(c) pentru furnizarea de băuturi alcoolice, care nu pot fi livrate decât după expirarea a treizeci de zile și al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independente de voința vânzătorului,
d) livrarea de bunuri care au fost adaptate la dorințele consumatorului sau pentru persoana acestuia,
e) livrarea de bunuri perisabile și de bunuri care, după livrare, au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri,
f) reparații sau întreținere efectuate într-un loc desemnat de consumator la cererea acestuia; Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică în cazul unor reparații ulterioare, altele decât cele solicitate sau al furnizării de piese de schimb, altele decât cele solicitate,
g) livrarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă (de ex. aparate de ras, depilatoare etc.),
h) pentru furnizarea unei înregistrări audio sau vizuale sau a unui program de calculator, în cazul în care ambalajul original a fost spart,
i) pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste,
j) pentru cazare, transport, catering sau activități de agrement, dacă vânzătorul furnizează aceste servicii într-o perioadă determinată,
k) încheiate pe baza unei licitații publice în conformitate cu legea care reglementează licitațiile publice, sau
(l) pentru furnizarea de conținut digital, cu excepția cazului în care acesta a fost furnizat pe un suport material și a fost furnizat cu consimțământul prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere, iar vânzătorul a informat consumatorul înainte de încheierea contractului că, în acest caz, acesta nu are dreptul de retragere.

7. În caz de retragere din contract, cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor și, în cazul unui contract încheiat prin mijloace de comunicare la distanță, costurile de returnare a bunurilor, dacă acestea nu pot fi returnate pe ruta poștală obișnuită din cauza naturii lor.

V. Înregistrarea vânzărilor

1. În conformitate cu Legea nr. 112/2016 privind evidența vânzărilor, cu modificările ulterioare (denumită în continuare "Legea privind evidența vânzărilor"), vânzătorul este obligat să elibereze o chitanță cumpărătorului. În același timp, vânzătorul este obligat să înregistreze on-line vânzările primite la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

2. Vânzătorul eliberează chitanțe în conformitate cu Legea privind evidența vânzărilor, în format electronic trimis prin e-mail sau pe suport de hârtie, în funcție de metoda de plată aleasă și de modalitatea de transport.


VI. Certificate cadou

1. Certificatele cadou sunt titluri de valoare emise de către Vânzător și pot fi răscumpărate numai pentru cumpărături de la Vânzător. Codul de pe certificat este utilizat pentru metoda tehnică de realizare a obiectelor de valoare. În cazul nefinalizării achiziției sau al retragerii de către consumator în termenul de 14 zile în conformitate cu articolul 1829 alineatul (1) din CC, vânzătorul poate genera un cod de înlocuire pentru consumator. Orice generare a unui nou cod nu duce la o modificare a evaluării.

2. Momentul vânzării în sensul Legii privind înregistrarea vânzărilor în cazul plății prin tichet cadou are loc în momentul expedierii bunurilor către cumpărător.

VII. Retragerea aparatelor electrice

1. Vânzătorul asigură preluarea echipamentelor electrice din gospodării și colectarea separată a deșeurilor electrice, a bateriilor și a acumulatorilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Cumpărătorul are dreptul de a preda echipamentele electrice vechi atunci când cumpără echipamente electrice noi similare sau baterii sau acumulatori la oricare dintre punctele de vânzare ale vânzătorului. De asemenea, la cumpărarea de echipamente electrice, vânzătorul se ocupă de returnarea gratuită a echipamentelor electrice similare de la cumpărător la domiciliul acestuia.

2. De asemenea, Cumpărătorul are dreptul de a preda echipamentele electrice, deșeurile electrice sau bateriile sau acumulatorii la punctele de colectare ale ASEKOL a.s., cu sediul social: 273 73 231, cu sediul social Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, înregistrată în Registrul Comercial ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea B, Insert 19943, listată pe site-ul său http://www.asekol.cz/asekol/. Pe acest site sunt enumerate, de asemenea, efectele negative ale substanțelor utilizate în baterii sau acumulatori, simbolurile grafice pentru colectarea selectivă, informații privind implementarea colectării selective și importanța acesteia. De asemenea, cumpărătorul are dreptul de a returna echipamentele electrice, deșeurile electrice sau bateriile sau acumulatorii la punctele de colectare desemnate pentru colectarea acestor deșeuri în municipalitatea respectivă.

Echipamentele electrice, deșeurile electrice, bateriile sau acumulatorii nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile mixte, ci trebuie depuse în locuri desemnate, adică în centre de colectare sau în puncte de preluare, de exemplu în locurile menționate mai sus. Echipamentele și deșeurile în cauză vor fi utilizate în continuare pentru a produce noi echipamente. Substanțele periculoase și nocive din aceste echipamente și deșeuri pot dăuna mediului sau sănătății umane.

VIII. Costurile utilizării mijloacelor de comunicare la distanță

1. Achizitorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în cadrul încheierii Contractului de achiziție. Costurile suportate de cumpărător pentru utilizarea comunicațiilor la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt suportate de cumpărător.

IX. Contribuții la colecții publice

1. În cazul în care Cumpărătorul alege în timpul achiziției de la Vânzător că dorește să contribuie la o colecție publică deținută de un terț la care participă Vânzătorul, un contract de donație între Cumpărător și Vânzător va fi încheiat în același timp între Cumpărător și persoana care deține colecția publică în momentul încheierii contractului de achiziție. Persoana care deține colecția publică, precum și informațiile despre colecție, scopul și înregistrarea acesteia sunt indicate la colecția respectivă.

2. Contribuția cumpărătorului la colecția publică este transferată integral de către vânzător în contul de colectare relevant. Persoana care deține colecția publică este responsabilă de utilizarea veniturilor pentru îndeplinirea scopului colecției.

3. Contribuția la colecție nu este rambursabilă. Dispozițiile articolului IV din prezenții termeni și condiții nu se aplică.

X. Dispoziții finale

1. Vânzătorul va trata reclamațiile Cumpărătorului prin intermediul adresei electronice info@ampul.eu. Vânzătorul va trimite informații cu privire la tratarea reclamației Cumpărătorului la adresa electronică a Cumpărătorului.

2. Modul în care Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale Cumpărătorului este descris în secțiunea Protecția datelor cu caracter personal ale Clientului. Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale cu caracter personal în mod corect și veridic și că este obligat să informeze vânzătorul, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice modificare a datelor sale cu caracter personal. Cumpărătorul confirmă că datele cu caracter personal furnizate sunt corecte.

3. Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în cadrul domeniului său de competență de către biroul comercial competent. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea legii într-un domeniu de aplicare definit.

4. Acești Termeni și condiții sunt valabili în forma publicată pe site-ul web al vânzătorului la data încheierii Contractului de cumpărare. Comanda Cumpărătorului este arhivată după confirmarea acesteia ca fiind un contract încheiat între Cumpărător și Vânzător în scopul îndeplinirii și înregistrării ulterioare, iar statutul acesteia este accesibil Cumpărătorului. Contractul poate fi încheiat în limba cehă sau în alte limbi, în cazul în care acest lucru nu constituie un motiv de imposibilitate a încheierii sale.

5. În cazul unui litigiu între consumator și vânzător, consumatorul poate, de asemenea, să recurgă la posibilitatea de soluționare extrajudiciară a litigiilor. În acest caz, consumatorul poate contacta organismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor, care este Autoritatea cehă de inspecție comercială (http://www.coi.cz) și poate urma regulile stabilite de acesta. Mai multe informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor pot fi găsite, de asemenea, pe site-ul web al Autorității cehe de inspecție comercială. De asemenea, este posibilă inițierea unei soluționări alternative a litigiilor prin intermediul formularului online de la adresa https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Acești termeni și condiții sunt valabili și intră în vigoare pentru achizițiile din magazinele online operate de AMPUL SYSTEM s.r.o. începând cu data de 10 octombrie 2021.