Kondensatory

Kondensator to pasywny element elektryczny, którego cechą charakterystyczną jest pojemność. Ponadto każdy prawdziwy kondensator wykazuje inne tzw. właściwości pasożytnicze, takie jak indukcyjność i rezystancja, co odróżnia go od kondensatora, o którym myśli się jako o idealnym elemencie posiadającym jedynie pojemność, ponadto stałą i niezależną od warunków otoczenia.

Zasada działania kondensatora:
Kondensator składa się z dwóch przewodzących płyt (elektrod) oddzielonych dielektrykiem. Każda płytka zaopatrzona jest w ładunki elektryczne o przeciwnej polaryzacji, które przyciągają się wzajemnie siłą elektryczną. Dielektryk znajdujący się między płytami nie dopuszcza do kontaktu cząsteczek z ładunkiem, dzięki czemu następuje neutralizacja, czyli rozładowanie ładunków elektrycznych. W ten sposób dielektryk, poprzez swoją polaryzację, zmniejsza natężenie pola elektrycznego ładunków na płytkach i tym samym pozwala na umieszczenie większej ilości ładunku.

Więcej na Wiki

Najlepiej sprzedające się produkty w kategorii

Zobacz więcej Schowaj więcej