Półprzewodniki

Półprzewodnik to ciało stałe, którego przewodnictwo elektryczne zależy od warunków zewnętrznych lub wewnętrznych i łatwo ulega zmianie pod wpływem zmiany tych warunków. Zmiana warunków zewnętrznych oznacza dodanie jakiejś formy energii - najczęściej cieplnej, elektrycznej lub świetlnej; zmiana warunków wewnętrznych to dodanie innego pierwiastka w półprzewodniku.

Do półprzewodników zalicza się pierwiastki: krzem, german, selen, związki arsenku galu GaAs, siarczku ołowiu PbS itp. Większość półprzewodników to substancje krystaliczne, ale istnieją też półprzewodniki amorficzne (niektóre szkła). Półprzewodniki są wykorzystywane w podzespołach elektronicznych.

Więcej na Wiki

Najlepiej sprzedające się produkty w kategorii

Zobacz więcej Schowaj więcej