Halvledare

En halvledare är ett fast ämne vars elektriska ledningsförmåga beror på yttre eller inre förhållanden och som lätt kan påverkas av att dessa förhållanden ändras. En förändring av de yttre förhållandena innebär att någon form av energi tillförs - oftast värme, elektricitet eller ljus - och en förändring av de inre förhållandena innebär att ett annat grundämne tillförs halvledaren.

Halvledare omfattar grundämnena kisel, germanium, selen, föreningarna galliumarsenid GaAs, blysulfid PbS osv. De flesta halvledare är kristallina ämnen, men det finns även amorfa halvledare (vissa glas). Halvledare används i elektroniska komponenter.

Mer om Wiki

De mest sålda produkterna i kategorin


Likriktardiod 1N4007
I lager hos leverantören
0,04 €
0,04 € exkl. moms