Halvledere

En halvleder er et fast stof, hvis elektriske ledningsevne afhænger af ydre eller indre forhold og let kan påvirkes ved at ændre disse forhold. En ændring i de ydre forhold betyder tilføjelse af en eller anden form for energi - oftest termisk, elektrisk eller lys; en ændring i de indre forhold er tilføjelse af et andet element i halvlederen.

Halvledere omfatter elementerne silicium, germanium, selen, forbindelserne galliumarsenid GaAs, blysulfid PbS osv. De fleste halvledere er krystallinske stoffer, men der findes også amorfe halvledere (nogle glas). Halvledere anvendes i elektroniske komponenter.

Mere på Wiki

De mest solgte produkter i kategorien

Se mere Skjul mere