Kondensatorer

En kondensator er en passiv elektrisk komponent, hvis karakteristiske egenskab er kapacitansen. Desuden har enhver ægte kondensator andre såkaldte parasitære egenskaber som f.eks. induktans og modstand, hvilket adskiller den fra en kondensator, der opfattes som en ideel komponent, som kun har kapacitet, der desuden er konstant og uafhængig af omgivelsesforholdene.

Kondensatorprincip:
En kondensator består af to ledende plader (elektroder), der er adskilt af et dielektrikum. Hver plade er forsynet med elektriske ladninger af modsat polaritet, som tiltrækker hinanden ved hjælp af en elektrisk kraft. Dielektrisket mellem pladerne forhindrer partikler med ladning i at komme i kontakt med hinanden, hvorved de elektriske ladninger neutraliseres eller på anden måde afledes. Dielektrisket reducerer derved ved sin polarisering styrken af det elektriske felt af ladningerne på pladerne og gør det således muligt at placere flere ladninger.

Mere på Wiki

De mest solgte produkter i kategorien