Zenerdioder

En Zener-diode eller referencediode er en halvlederkomponent med en PN-forbindelse, der primært anvendes i spændingsstabiliseringskredsløb. Den er konstrueret til at blive forbundet i den omvendte retning (ikke gennemgående), hvilket den er egnet til, fordi dens nedbrydning i denne retning ikke er ødelæggende (den kan modstå gentagne nedbrydninger i den omvendte retning). I gennemgangsretningen opfører den sig som en klassisk ensretterdiode. Den er opkaldt efter dens opfinder, Clarence Zener.

Mere på Wiki