Kondensatorer

En kondensator är en passiv elektrisk komponent vars karakteristiska egenskap är kapacitans. Dessutom uppvisar varje verklig kondensator andra så kallade parasitära egenskaper som induktans och motstånd, vilket skiljer den från en kondensator, som betraktas som en idealisk komponent som endast har kapacitans, som dessutom är konstant och oberoende av omgivande förhållanden.

Kondensatorprincip:
En kondensator består av två ledande plattor (elektroder) som är åtskilda av ett dielektrikum. Varje platta är försedd med elektriska laddningar av motsatt polaritet som drar till sig varandra genom en elektrisk kraft. Dielektrikumet mellan plattorna förhindrar att de laddade partiklarna kommer i kontakt med varandra, vilket neutraliserar eller på annat sätt avlastar de elektriska laddningarna. På så sätt minskar dielektrikumet genom sin polarisering styrkan i det elektriska fältet för laddningarna på plattorna och gör det möjligt att placera mer laddning.

Mer om Wiki

De mest sålda produkterna i kategorin