Kondensaattorit

Kondensaattori on passiivinen sähköinen komponentti, jonka ominaispiirre on kapasitanssi. Lisäksi kaikilla todellisilla kondensaattoreilla on muita niin sanottuja loisominaisuuksia, kuten induktanssi ja resistanssi, mikä erottaa ne kondensaattorista, jota pidetään ihanteellisena komponenttina, jolla on vain kapasitanssi, joka on lisäksi vakio ja riippumaton ympäristöolosuhteista.

Kondensaattorin periaate:
Kondensaattori koostuu kahdesta johtavasta levystä (elektrodista), jotka on erotettu toisistaan dielektrisellä aineella. Jokaisessa levyssä on vastakkaisen napaisuuden omaavia sähkövarauksia, jotka vetävät toisiaan puoleensa sähköisellä voimalla. Levyjen välissä oleva dielektrinen aine ei päästä varauksellisia hiukkasia kosketuksiin keskenään, jolloin sähkövaraukset neutralisoituvat tai muuten purkautuvat. Tällöin dielektrinen aine vähentää polarisaationsa ansiosta levyillä olevien varausten sähkökentän voimakkuutta ja mahdollistaa siten suuremman varauksen sijoittamisen.

Lisää Wikistä

Luokan myydyimmät tuotteet