Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen suojaehdot

I. Perussäännökset

 1. Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 4 artiklan 7 kohdan mukainen henkilötietojen ylläpitäjä ( jäljempänä: " GDPR ") on AMPUL SYSTEM s.r.o., IČ 04887557, jonka pääkonttori sijaitsee Čsl. armády 641/40, 787 01, Šumperk. (jäljempänä: " järjestelmänvalvoja ").
 2. Ylläpitäjän yhteystiedot ovat

Osoite: Zábřežská 667/66, 78701 Šumperk

Sähköposti: info@ampul.eu

Puhelin: +420 739 995 885

 1. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja; tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on luonnollinen henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti viittaamalla tiettyyn tunnisteeseen, esimerkiksi nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoon, verkkotunnukseen tai yhteen tai useampaan erityiseen fyysiseen, fysiologiseen tekijään, tämän luonnollisen henkilön geneettinen, psykologinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti.
 2. Ylläpitäjä ei ole nimennyt henkilötietosuojavastaavaa.

II. Käsiteltyjen henkilötietojen lähteet ja luokat

 1. Ylläpitäjä käsittelee henkilötietoja, jotka olet antanut hänelle tai jotka hän on saanut tilauksesi toteuttamisen perusteella.
 2. Ylläpitäjä käsittelee henkilö- ja yhteystietojasi sekä sopimuksen toteuttamiseen tarvittavia tietoja.

III. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen syy ja tarkoitus

 1. Henkilötietojen käsittelyn laillinen syy on
 • sinun ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpano 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti b) GDPR,
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu suoramarkkinoinnin tarjoamiseen (erityisesti kaupallisten viestien ja uutiskirjeiden lähettämiseen) 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti f) GDPR,
 • Suostuksesi käsittelyyn suoramarkkinointia varten (erityisesti yritysviestinnän ja uutiskirjeiden lähettämiseen) artiklan 6 kohdan 1 kirjeen mukaisesti a) GDPR tietyistä tietoyhteiskunnan palveluista annetun lain nro 480/2004 Coll. 7 §:n 2 momentin yhteydessä, jos tavaroita tai palveluita ei ole tilattu.
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on
 • tilauksesi käsittely sekä sinun ja ylläpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien suorittaminen; tilausta tehtäessä vaaditaan henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tilauksen onnistuneen käsittelyn kannalta (nimi ja osoite, yhteystiedot), henkilötietojen antaminen on välttämätön edellytys sopimuksen tekemiseksi ja täyttämiseksi ilman henkilötietojen antamista tietoja ei ole mahdollista tehdä sopimusta tai täyttää sitä rekisterinpitäjän puolelta,
 • liikeviestien lähettäminen ja muut markkinointitoimenpiteet.
 1. Ylläpitäjä ei tee automaattisesti yksittäisiä päätöksiä GDPR:n artiklan 22 mukaisesti. Olet antanut nimenomaisen suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

IV. Tietojen säilytysaika

 1. Ylläpitäjä tallentaa henkilötietoja
 • ajanjakson, joka on tarpeen sinun ja järjestelmänvalvojan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien käyttämiseksi ja näistä sopimussuhteista johtuvien vaateiden toteuttamiseksi (15 vuoden ajan sopimussuhteen päättymisestä).
 • ajalta, kunnes suostumus henkilötietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin peruutetaan, enintään 15 vuotta, jos henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.
 1. Kun henkilötietojen säilytysaika on umpeutunut, rekisterinpitäjä poistaa henkilötiedot.

V. Henkilötietojen vastaanottajat (rekisterinpitäjän alihankkijat)

 1. Henkilötietojen vastaanottajat ovat henkilöitä
 • osallistuminen tavaroiden / palvelujen toimittamiseen / maksujen toteuttamiseen sopimuksen perusteella,
 • verkkokaupan käyttöpalvelujen ja muiden verkkokauppatoimintaan liittyvien palvelujen tarjoaminen,
 • markkinointipalvelujen tarjoaminen.
 1. Ylläpitäjä ei aio siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan (EU:n ulkopuoliseen maahan) tai kansainväliselle järjestölle.
 2. Palvelut, markkinointi- ja tukipalvelut
 • Google analytics - tallentaa evästeet ja verkkosivuston käytön
 • Google Adwords - tallentaa evästeet ja verkkosivuston käytön
 • Google ostaa – tarkista pyyntö, tallentaa sähköpostin, jos hyväksyt tilausprosessin
 • Heureka - tallentaa ostokonversiot ja sähköpostit "Asiakkaiden vahvistamat" -palveluun
 • Zboží.cz - tallentaa ostokonversiot ja sähköpostit
 • Sklik - tallentaa evästeet, verkkosivuston käytön, ostokonversiot
 • Hae hinnat - tallentaa ostokonversiot ja sähköpostit

VI. Sinun oikeutesi

 1. GDPR:n ehdoilla sinulla on
 • oikeus päästä käsiksi henkilötietoihisi GDPR:n artiklan 15 mukaisesti,
 • oikeus oikaista henkilötietoja GDPR:n artiklan 16 mukaisesti tai rajoittaa käsittelyä GDPR:n artiklan 18 mukaisesti.
 • oikeus poistaa henkilötiedot GDPR-asetuksen 17 artiklan mukaisesti.
 • oikeus vastustaa käsittelyä artiklan mukaisesti. 21 GDPR a
 • GDPR artiklan 20 mukainen oikeus tietojen siirrettävyyteen.
 • oikeus peruuttaa suostumus käsittelyyn kirjallisesti tai sähköisesti näiden ehtojen I artiklassa mainittuun ylläpitäjän osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Voit peruuttaa suostumuksen milloin tahansa omalla asiakastililläsi.
 1. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Henkilötietovirastolle, jos uskot, että oikeuttasi henkilötietosuojaan on loukattu.

VII. Henkilötietojen suojausehdot

 1. Ylläpitäjä vakuuttaa, että hän on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojen suojaamiseksi.
 2. Ylläpitäjä on ryhtynyt teknisiin toimenpiteisiin tietovarastojen ja henkilötietosäilöjen turvaamiseksi paperimuodossa, erityisesti suojatun/salatun pääsyn verkkosivuille, asiakassalasanojen salauksen tietokannassa, säännölliset järjestelmäpäivitykset, säännölliset järjestelmän varmuuskopiot.
 3. Ylläpitäjä vakuuttaa, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihin.

VIII. Loppumääräykset

 1. Lähettämällä tilauksen verkkotilauslomakkeella vahvistat tuntevasi henkilötietosuojaehdot ja hyväksyt ne kokonaisuudessaan.
 2. Hyväksyt nämä ehdot valitsemalla suostumuksesi verkkolomakkeella. Tarkistamalla suostumuksen vahvistat tuntevasi henkilötietojen suojaehdot ja hyväksyt ne kokonaisuudessaan.
 3. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Se julkaisee uuden version henkilötietosuojaehdoista verkkosivuillaan ja lähettää samalla näiden ehtojen uuden version sähköpostiosoitteeseesi, jonka olet antanut ylläpitäjälle.

Nämä ehdot tulevat voimaan 25.5.2018.