Varstvo osebnih podatkov

Pravilnik o zasebnosti

I. Osnovne določbe

 1. Upravljavec osebnih podatkov v skladu s točko 7 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu:GDPR) je AMPUL SYSTEM s.r.o., ID št. armády 641/40, 787 01, Šumperk (v nadaljnjem besedilu:upravljavec).
 2. Kontaktni podatki upravitelja so

Naslov: Zábřežská 667/66, 78701 Šumperk

E-naslov: info@ampul.eu

Telefon: +420 739 995 885

 1. Osebni podatki pomenijo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, omrežni identifikator ali na enega ali več posebnih elementov fizične, fiziološke, genetske, psihološke, gospodarske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.
 2. Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

II. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov

 1. Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil pri izpolnjevanju vašega naročila.
 2. Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske, kontaktne in pogodbene podatke.

III. Zakonska podlaga in namen obdelave osebnih podatkov

 1. Zakoniti razlog za obdelavo osebnih podatkov je
 • izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem v skladu s členom 6(1)(b) SUVP,
 • zakoniti interes upravljavca za zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 6(1)(f) SUVP,
 • vaše soglasje za obdelavo za namen neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 6(1)(a) GDPR v povezavi s členom 7(2) Zakona št. 480/2004 Z. z. o nekaterih storitvah informacijske družbe, če ni naročila blaga ali storitev.
 1. Namen obdelave osebnih podatkov je
 • za obdelavo vašega naročila ter uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; pri oddaji naročila se zahtevajo osebni podatki, ki so potrebni za uspešno obdelavo naročila (ime in naslov, kontakt), zagotovitev osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, brez zagotovitve osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali njene izvedbe s strani upravljavca,
 • pošiljanje komercialnih sporočil in druge tržne dejavnosti.
 1. Upravljavec ne sprejema samodejnih individualnih odločitev v smislu člena 22 SUVP. Za takšno obdelavo ste dali izrecno soglasje.

IV. Obdobje hrambe podatkov

 1. Upravljavec hrani osebne podatke
 • za obdobje, ki je potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem ter uveljavljanje zahtevkov, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja (za obdobje 15 let od prenehanja pogodbenega razmerja).
 • za obdobje do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja, vendar ne dlje kot 15 let, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve.
 1. Po izteku obdobja hrambe upravljavec izbriše osebne podatke.

V. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)

 1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe
 • ki sodelujejo pri dobavi blaga/storitev/izvedbi plačil v okviru pogodbe,
 • zagotavljanje storitev upravljanja e-trgovine in drugih storitev v zvezi z delovanjem e-trgovine,
 • zagotavljanje marketinških storitev.
 1. Upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.
 2. Storitve, ki se izvajajo, zagotavljanje trženjskih in podpornih storitev
 • Google analytics - beleži piškotke in uporabo spletnega mesta.
 • Google Adwords - beleži piškotke in uporabo spletnega mesta
 • Nakupovanje Google - zahteva za pregled, zapisi po e-pošti, če se strinjate v postopku naročila
 • Heureka - beleži konverzije nakupov in e-pošto za storitev "Preverjeno stranko"
 • Zboží.cz - beleži konverzije nakupov in e-pošto
 • Sklik - beleži piškotke, uporabo spletnega mesta, pretvorbe nakupov
 • Hledejceny - zapisi nakupnih konverzij in e-pošte

VI. Vaše pravice

 1. V skladu z GDPR imate pravico
 • Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov v skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • pravico do popravka osebnih podatkov v skladu s členom 16 GDPR ali do omejitve obdelave v skladu s členom 18 GDPR.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov v skladu s členom 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico do ugovora obdelavi v skladu s členom 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov in
 • pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravico do preklica privolitve v obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto upravljavca iz člena I teh pogojev. Soglasje lahko kadar koli prekličete v svojem uporabniškem računu.
 1. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če menite, da so bile kršene vaše pravice do varstva podatkov.

VII. Pogoji za varnost osebnih podatkov

 1. Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
 2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za varno shranjevanje podatkov in hranjenje osebnih podatkov v papirni obliki, zlasti varen/šifriran spletni dostop, šifriranje gesel strank v zbirki podatkov, redne posodobitve sistema, redne varnostne kopije sistema.
 3. Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih pooblasti.

VIII. Končne določbe

 1. Z oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročilo potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji za varstvo podatkov in da jih v celoti sprejemate.
 2. S temi pogoji se strinjate tako, da v spletnem obrazcu za naročilo označite polje za soglasje. Z označitvijo polja za soglasje potrjujete, da ste seznanjeni s pravilnikom o zasebnosti in da ga v celoti sprejemate.
 3. Upravljavec ima pravico do spremembe teh pogojev. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu in vam jo poslal na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.

Ti pogoji začnejo veljati 25. maja 2018.